היחס בין אלישע למלך ישראל

קוד: היחס בין אלישע למלך ישראל בתנ"ך

סוג: הבדל_דמות

מאת: דוד גלמן

אל:

נעבור לצד נוסף בהוכחות שלא יכול שכל הסיפורים קרו בזמן יהורם- היחס בין אלישע למלך ישראל בסיפורים.ג:יג-יד אלישע אומר במפורש שהוא לא מוכן לעזור ליהורם מלך ישראל, כי הוא עבד ע"ז וחטא יותר מדי. הוא מדגיש שהוא שם לעזור אך ורק בזכות יהושפט מלך יהודה. ט:א-ג אלישע שלח שליח למשוח את יהוא למלך במקום יהורם, וזה כבר בסוף מלכותו. זה מראה לנו שלאורך כל תקופת מלוכת יהורם- אלישע אויב ליהורם.

תגובות