5. מלך ישראל מבקש לשמוע את סיפורי אלישע

קוד: 5. מלך ישראל מבקש לשמוע את סיפורי אלישע בתנ"ך

סוג: פרטים2

מאת: דוד גלמן

אל:

ב'האשה השונמית II' המלך לא מכיר את סיפורי אלישע, אבל מתעניין בהם. לא נראה לי שיהורם היה מתעניין בסיפורי אלישע. יותר סביר שאם היה תופס את עוזרו האישי של אלישע, גיחזי, הוא היה זורק אותו ישר לכלא או הורג אותו.

תגובות