יהורם בן אחאב

מאת: רענן

קוד: יהורם (בן אחאב)

 

שם נוסף: יורם

  1. מל"ב ג 1: ויהורם בן אחאב מלך על ישראל בשמרון בשנת שמנה עשרה ליהושפט מלך יהודה וימלך שתים עשרה שנה.
  2. מל"ב ח 16: ...יורם...

אב:   אחאב  

אם:   איזבל  

אחים מאב ואם:   אחזיהו  


תוספות ותגובות