אחזיה בן אחאב

מאת: רענן

קוד: אחזיהו (בן אחאב)

 

  1. מל"א כב 40: וישכב אחאב עם אבתיו וימלך אחזיהו בנו תחתיו.

אב:   אחאב  

אם:   איזבל  

אחים מאב ואם:   יהורם  


תוספות ותגובות