יואש בן יהואחז

מאת: רענן

קוד: יואש (בן יהואחז)

 

שם נוסף: יהואש

  1. מל"ב יג 9: וישכב יהואחז עם אבתיו ויקברהו בשמרון וימלך יואש בנו תחתיו.
  2. מל"ב יג 10: ...יהואש...

אב:   יהואחז  

ילדים:   ירבעם  


תוספות ותגובות