חץ תשועה לה' וחץ תשועה בארם

קוד: חץ תשועה לה' וחץ תשועה בארם בתנ"ך

סוג: מניעים2

מאת: עדינה

אל: שיעור נח"ת שבת חשון נ"ט

במל"ב יג 17 מסופר שאלישע הנביא מצווה על יואש מלך ישראל לירות חץ מהחלון, ויואש יורה, ואז אומר לו אלישע: "חץ תשועה לה' וחץ תשועה בארם, והכית את ארם באפק עד כלה!". אחר-כך אלישע אומר לו "קח החיצים!" – "ויקח", "הך ארצה!" – "ויך שלוש פעמים ויעמוד", והנביא קוצף עליו ואומר לו: "להכות חמש או שש פעמים, אז הכית את ארם, עד כלה; ועתה, שלוש פעמים תכה את ארם!" איך ביטל הנביא את הבטחתו?!

הקובץ עם סיכום השיעור עדיין לא הגיע למערכת... הערות המשתתפים הועברו למאמר מדוע כעס אלישע על יואש;


תגובות