2. אלישע מתנדב לעזור

קוד: 2. אלישע מתנדב לעזור בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: דוד גלמן

אל:

ב'צרעת נעמן', אלישע מתנדב לעזור למלך לפתור את הבעיה שלו (ה:ח). אם זה היה יהורם, הוא היה מתעלם לגמרי, ונותן לצרות לבוא, כעונש על חטאיו.

תגובות