3. אבי

קוד: 3. אבי בתנ"ך

סוג: פרטים1

מאת: דוד גלמן

אל:

ב'אלישע מסנוור את ארם', אלישע מוביל את צבא ארם אל מלך ישראל, ששואל את אלישע האם להכות את ארם. המלך שאל את אלישע"הַאַכֶּה אַכֶּה אָבִי?" יהורם עובד האלילים לא היה ככה מכבד את אלישע, ובכלל לא היה מתייעץ איתו. הוא היה עושה את הדבר החכם לכאורה, ומשמיד את צבא ארם על המקום. ק"ו שלא היה מקשיב לאלישע שאמר לו לא להכות, כפי שהמלך עשה בסיפור כאן. חייב להיות שזה מלך שביחסים טובים עם אלישע

תגובות