ה (כל הפרק) 'צרעת נעמן'

קוד: ה 'צרעת נעמן' בתנ"ך

סוג: פרטים2

מאת: דוד גלמן

אל:

בסיפור כאן, אנחנו בתקופה שיש התקפות קטנות פה ושם מצד ארם ("וארם יצאו גדודים"), אבל יש יחסים יחסית טובים בין ארם לישראל. פירוש 'דעת מקרא' ניסח את היחסים בין ארם לישראל באותה תקופה בדרך מאוד יפה: "ומסתבר, שבאופן רשמי היה באותה שעה בין ישראל לבין ארם מעין מצב של 'שלום', אבל דבר זה לא מנע מארם מלעשות 'מלחמת התשה' בישראל". היחסים היו מספיק טובים שמלך ארם מוכן לסמוך על מלך ישראל שיקבל את שר צבאו, נעמן, ויטפל בו. אם היו יחסים עויינים מאוד ביניהם, מלך ארם היה בוודאי חושש שירצחו את נעמן. בנוסף, ארם מוכנים לשלם כמות גדולה מאוד של כסף (פס' ה) לישראל אם יצליחו לרפא את נעמן. אויב מושבע לא היה מוכן לעשות מעשה כזה בשום פנים ואופן. לא מדובר בתקופת יהואחז, כי הארמים הציקו ליהואחז כל ימיו. מלך ישראל כנראה לא הכיר את אלישע כ"כ טוב. את זה מבינים מזה שהמלך קרע את בגדיו כשקיבל את המכתב ממלך ארם. לא מדובר ביואש, כי הוא הכיר את אלישע טוב מאוד, כבר מתחילת ימיו (כנראה אביו יהואחז דאג להכרה הזאת בסוף ימיו) כפי שנראה בהמשך. אלישע מתנדב לעזור למלך, וזה מוכיח לנו שלא מדובר ביהורם, כי אלישע לא היה עוזר לו. אם כן נשארה לנו רק אפשרות אחת- סוף ימי יהוא. לכאורה גם זה לא הגיוני, כי יהוא מסתמא הכיר את אלישע, כי הרי אלישע הוא זה שמשח אותו (ע"י שליח) למלך. הבעיה נפתרת כשמסתכלים על סקירת ספר מלכים של ימי יהוא. פרקים ט-י מספרים בהרחבה על ההפיכה שלו, ואיך מחק את בית אחאב ואת עבודת הבעל. הוא נראה כצדיק גמור, עד שקוראים את סוף הדברים. י:כט מספר שיהוא הלך בדרכי ירבעם בן נבט, ועבד את העגלים שבבית אל ובדן. פס' לא אומר שלא שמר ללכת בדרכי התורה. כעונש על כך, ה' שלח את חזאל, כדי "לקצות בישראל", שפירושו לקצץ פה ושם, או לפגוע בקצוות. זה מאוד מתאים לתיאור בתחילת 'צרעת נעמן'- "וארם יצאו גדודים" (פס' ב). רש"י (וכן עוד כמה פרשנים) הסביר מה זה "גדודים": "יצאו גדודים - שהולכין מאה או מאתים מעצמן לשלול כאשר ימצאון, הוא קרוי גדוד: ". ההשערה הזאת גם מסתדרת יפה מבחינת השנים, מצידו של נעמן. במלכים א:כב:לד כתוב ש"איש משך בקשת לתומו", והחץ פגע באחאב והרגו. המדרש על כך מאוד מוכר, וגם מוסכם על רוב הפרשנים, שה"איש" הוא לא פחות מאשר נעמן, שלעתיד נהיה שר צבא ארם. בימינו, הגיל הממוצע של אדם הנכנס לתפקיד רמטכ"ל הוא 55. ז"א לוקח בין 35 ל-40 שנה לעלות ממצב של חייל בטירונות לתפקיד רמטכ"ל. כשאחאב נהרג, נעמן היה חייל מן השורה. מאז עד לסוף מלוכת יהוא עברו בערך 40 שנה (2 של אחזיהו בן אחאב, 12 של יהורם בן אחאב, וכ-25 של יהוא עד הסיפור הזה).

תגובות