מבנה יהושע ה

קוד: מבנה יהושע ה בתנ"ך

סוג: מבנה2

מאת: נריה קליין

אל: כפית התשס"ז - מדור הנ"ך המסובך 5

סיימנו ללמוד את פרקים א'-ד' – חטיבת הפרקים הראשונה של ספר יהושע. נושא 'חטיבה' זו הוא מעבר הירדן והכניסה לארץ, והחטיבה הגדולה הבאה שרובצת לפתחנו היא חטיבת פרקי כיבוש הארץ, אשר מתחילה בכיבוש יריחו (פרק ו') ומסתיימת בסיכום כיבוש הארץ (פרקים י"א-י"ב).

אך בין 2 חטיבות אלו נמצא פרק ה', ובו אנו קוראים על כמה ארועים שקרו עם הכניסה לארץ:

  1. ברית המילה (ב-ט) (את פסוק ט נוטים לראות כחלק מסיפור המילה, אך תיתכן אפשרות נוספת שאותה נזכיר בהמשך)

  2. הפסח והשבתת המן (י-יב)

  3. פגישת שר צבא ה' ויהושע (יג-טו)

השאלה שתרחף מעל ראשנו במהלך המאמר היא – לאן לחבר ולשייך את סיפורי פרק ה'? האם מדובר בחתימה לאירועי מעבר הירדן, או שמא בפתיחה לפרקי כיבוש הארץ? או שמא מדובר בפרשיות העומדות, במידה מסוימת, בפני עצמן?

אך קודם נעיין בפסוקים עצמם, וננסה להבינם פרט פרט.


תגובות