ישראל ויהודה

קוד: ישראל ויהודה בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: הדס ניצן

אל: כפית ה'תשס"ב; שאלה בלבד

[נקודה למחשבה מאת הדס ניצן]

השאלה המתבקשת היא -

למה כשסופרים את עם ישראל מפרידים אותו לאיש ישראל ואיש יהודה? הרי זה אותו עם אז למה יש חלוקה ברורה בין ישראל ליהודה? הרי זה לא קורה בתקופת המלכים, שאז באמת ישראל ויהודה נחלקו לשתי ממלכות נפרדות אלא זה קורה בזמן ששאול ודוד מולכים והממלכה היא יחסית מאוחדת אז למה סופרים את איש ישראל ואיש יהודה בנפרד? למה זה לא איש אחד?

תגובות