ציורים של פסוקים מהתנך

קוד: ציור תנכי בתנ"ך

סוג: אוסף_סגנון

מאת:

אל: