מלכות בית שאול ובית דוד - סיכום והשלכות לימינו

קוד: מלכות בית שאול ובית דוד - סיכום והשלכות לימינו בתנ"ך

סוג: בסיס

מאת: הרב אליהו מאלי

אל:

כה. סיכום

הדביקות בה' וההתבטלות המוחלטת לפניו היא המפתח למלכות הנצח. מתוך כך נגזרות תכונותיו הנוספות של המלך: היזמה, העמידה בלחצים, ההתגברות על מצבים קשים, השליטה במידות וקבלת האחריות.

ולדורות:

אם אנו בוחנים את סדר המלחמות של דורנו מאז קום המדינה, נווכח לראות שכולן אינן יזומות על ידינו במטרה למלא את יעודינו הנבואיים. הן באות רק כתגובה לאירועים החיצוניים.
מלחמת השחרור נפתחה על ידי אויבינו, מלחמת סיני פרצה על רקע הנסיונות להפסיק את חדירות המחבלים דרך גבול מצרים.
מלחמת ששת הימים נועדה לפרוץ את טבעת החנק, שנתהדקה סביבנו (מיצרי טיראן ושרם-א-שיך נסגרו, על ידי המצרים).
מלחמת יום הכיפורים נפתחה לעת צהרי היום הקדוש, בעת שכל עם ישראל עמד בתפילה בבתי כנסיות, ומלחמת "שלום הגליל", נועדה לסלק את הפגזות המחבלים בגבול הצפון, ולקטוע את התעצמות המחבלים בלבנון.
אף בתחום קליטת העליה נוכל להבחין במבצעי עליה גדולים סמוך להקמת המדינה. היו אלו מבצעים של הצלת יהדות המזרח ושארית הפליטה משואת אירופה. לא זכינו לפעול בצורה משמעותית במקומות בהם לא נשקפת סכנת הכחדה ליהודים. עדיין לא הוצבה על ידי הממשלה משימה לאומית להעלות את יהדות ארצות הרוחה.
זה הסדר, המתאים למלכות השעה שזכינו לה, אחרי הגלות הארוכה.

אולם אנו מצפים עדיין למלכות הנצח, למלכות בן ישי. מלכות שתפעל ותיזום להשגת היעודים של התורה והנבואה בשלמותם.
ולא רק מלכות שתראה את תפקידה בהצלה פורתא של העם היושב בציון. מלכות שתהיה מוכנה לבטל עצמה באופן מוחלט למלכות ה'. מתוך כך, לא תיכשל ותיגרר אחרי ויתורים זמניים לאויבים מבחוץ ולחולשות מבפנים.
הושע ג5: "אחר ישבו בני ישראל ובקשו את ה' אלוהיהם ואת דויד מלכם, ופחדו אל ה' ואל טובו באחרית הימים"!

תגובות