טהרת החברה, המשפחה והיחיד

קוד: טהרת החברה, המשפחה והיחיד בתנ"ך

סוג: מבנה2

מאת: אראל

אל:

בספר במדבר, פרקים ה-ו כוללים כמה נושאים:

שילוח טמאים

ע"פ חז"ל, שלושת סוגי הטמאים מסודרים מהחמור אל הקל (רש"י על במדבר ה2):
שלושה סוגי הטומאות מבטאים שלושה תחומים שבהם יש לשמור על טהרה:
ויש הקבלה בין משמעות הטומאה לבין השילוח (רש"ר הירש על במדבר ה2):

גזל, סוטה, נזיר

שלושת הפרשיות הבאות לאחר פרשת שילוח טמאים מקבילות במדוייק לשלושת הנושאים הללו (רש"ר הירש על במדבר ו21):
"שלושתם כאחד מטביעים בחברה, במשפחה וביחיד את החותמת של קדושת ה'".

ברכת כהנים

ברכת הכהנים כוללת שלושה חלקים, כל אחד מהם מתייחס לתחום אחר בחיים (רש"ר הירש על במדבר ו24-26, מלבי"ם על במדבר ו24-26):
ויש הקבלה בין הברכות הללו לבין שלושת המחנות:

לפי זה, כל הדינים שבפרקים ה-ו בנויים במבנה של טבלה:

 שילוח מצורע ממחנה ישראל
שילוח זבה וזבה ממחנה לויים
שילוח טמא מת ממחנה המשכן
גזל
סוטה
נזיר
 יברכך ה' וישמרך
יאר ה' פניו אליך ויחנך
ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום

תגובות