> ' > > >
> > > >

: : 30 "

: 1

:

:

30: " בּאָ יִ ', וּ פּ וּ כּ שׁ וּ יּ שׁ - תּ כּ וּ שׁ לּ '".

?

1. - , - , .   , ', 28: "יּ שׁ 'בּ תּוּ כּ ' שׁ שׂוֹ כּ מּשׂ לּ, כּ לּבּ" - ' , : 

32: " דּבּ אָ שׁ תּוּ הּ בּ יִשׂ 'אָ שׁ וּ הּ וּ הּ וֹשׁ , שׁ וּ וֹהּ אַשׁ דּוֹ'".

, ' , " " - .

: " '", ' ,  11: " זּ אָ וּ בּ וֹ שׁ שׂ בּבּוֹ".

2. : , , 12: " ". , 13: " וּשׁ וּ בּמּבּ, כּ שׂתּ וּ גּ שׂתּ... " (): " , ".   - , , " יּ שׁ"; " , " (" 12).

3. - , : ", , , :   , ;   - - , " ().