במדבר טז לילדים

קוד: במדבר טז לילדים בתנ"ך

סוג: סיפור

מאת: אראל

אל:

דמויות (להצגה): משה, אהרן, קורח, דתן/אבירם, העם

פעם אחת, לפני הרבה שנים, בני ישראל הלכו במדבר. ואיך הם ידעו לאן ללכת? - האחים משה ואהרן הלכו לפניהם. משה היה נביא, וה' אמר לו לאן להוביל את בני ישראל. אהרן היה כהן, והקטיר קטורת לפני ה' באוהל מועד.

אבל למשה ואהרן היה בן-דוד בשם קֹרח. הוא קינא באהרן, ורצה גם-כן להיות כהן. הוא רצה להיכנס לאוהל מועד ולהקטיר קטורת.

והשכנים של קורח היו דתן ואבירם. הם קינאו במשה, ולא רצו ללכת אחריו במדבר.

קורח דתן ואבירם אספו עוד 250 אנשים חשובים ונכבדים, התקהלו כולם סביב משה ואהרן, ואמרו להם בכעס:

משה בכלל לא רצה שום תפקיד. גם כשה' התגלה אליו בסנה, ואמר לו להוציא את עם ישראל ממצרים, הוא בכלל לא רצה. אבל ה' אמר לו שצריך, אז הוא הלך. ולכן משה היה מאד עצוב שקורח ועדתו כועסים עליו. מרוב צער הוא נפל על הפנים. ואז הוא קם ואמר:

אבל אז משה נזכר, שמי שמקטיר קטורת בלי רשות, עלול למות. אפילו הבנים של אהרן, נדב ואביהוא, מתו כשהקטירו קטורת בלי רשות. משה ידע שקורח ועדתו לא קדושים כמו אהרן, והוא לא רצה שימותו, אז הוא ניסה לשכנע אותם שיוותרו:

ובינתיים, דתן ואבירם, שלא רצו ללכת אחרי משה, הלכו לאוהלים שלהם. ומשה רצה להשלים איתם, אז הוא שלח שליחים שיקראו להם. אבל דתן ואבירם לא רצו להשלים, וכשהם ראו את השליחים, הם התעצבנו ואמרו:

דתן ואבירם לא רצו לעלות למשכן, אז הם הקימו משכן משלהם והתחילו להקריב בו קרבנות.

כשמשה שמע את כל ההאשמות של דתן ואבירם, הוא מאד כעס והצטער. הוא התפלל לה' ואמר לו:

ואז משה חזר לקורח ועדתו כדי לראות אם הם השתכנעו ממה שאמר להם קודם. אבל הם לא השתכנעו, הם עדיין רצו להיות כהנים. אז הוא אמר לקורח:
  • "אתם זוכרים מה קבענו? אתה וכל עדתך תהיו לפני אוהל מועד מחר. גם אהרן יהיה שם. כל אחד ייקח מחתה, ישים עליה קטורת ויקריב אותה לפני ה'".

וכולם הלכו הביתה להכין את המחתות.

--- למחרת בבוקר ---

קורח ו-250 הנשיאים הביאו מחתות, שמו עליהן אש, ושמו עליה קטורת, ועמדו מול פתח אוהל מועד עם משה ואהרן.

קורח היה בטוח שהוא יצליח, אז הוא קרא לכל בני ישראל לבוא אל פתח אוהל מועד, כדי שכולם יראו שהוא הכי קדוש. ואז ה' התגלה אל כל העדה.

ה' היה מאד מאוכזב מבני ישראל, כי הם כל כך כפויי טובה. אחרי כל מה שמשה ואהרן עשו בשבילם, הם עוזבים את משה ואהרן והולכים אחרי קורח! אז ה' אמר למשה ואהרן:

אבל משה ואהרן אהבו את עם ישראל, ולא רצו שה' ישמיד אותם. מרוב צער, הם נפלו על הפנים, התפללו אל ה', ואמרו לו:

אז ה' אמר למשה:

משה הלך למשכן של דתן ואבירם, ואמר אל כל האנשים שהיו שם:

כל בני ישראל שמעו בקול משה, והתרחקו מהמשכן של קורח דתן ואבירם. רק דתן ואבירם והמשפחות שלהם לא נכנעו, הם עמדו זקופים בפתח האוהל. ומשה אמר אל כל ישראל:

ומייד כשמשה סיים לדבר, האדמה שמתחת לאוהלים של דתן ואבירם נבקעה. והארץ פתחה פה גדול, ובלעה אותם ואת הבתים שלהם, וגם את המשפחה של קורח וכל הרכוש שלו. וכולם ירדו חיים לתוך האדמה, והאדמה כיסתה עליהם. וכל בני ישראל שהיו לידם ברחו, כי פחדו שהארץ תבלע גם אותם.

ובאותו זמן, יצאה אש מהשמים, ואכלה את קורח ואת 250 הנשיאים שהקטירו קטורת.

תגובות