מאיפה לאיפה נסעו בוני המגדל?

קוד: ביאור:בראשית יא2 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

בראשית יא2: "וַיְהִי בְּנָסְעָם מִקֶּדֶם וַיִּמְצְאוּ בִקְעָה בְּאֶרֶץ שִׁנְעָר וַיֵּשְׁבוּ שָׁם"

מאיפה לאיפה הם נסעו?

1. בדברי חז"ל מצאנו "הסיעו עצמם מקדמונו של עולם, ועשו עמו מלחמה" - אולם הפירוש נראה רחוק מפשוטו של מקרא, שמדבר על נסיעה פיסית ממקום למקום.

2. רש"י פירש שהם נסעו מ"הר הקדם" שנזכר בסוף הפרק הקודם (י30), אבל זה קצת קשה, כי שם כתוב "ויהי מושבם ממשא, בואכה ספרה, הר הקדם. אלה בני שם למשפחותם ללשונותם בארצותם לגוייהם." כלומר – רק בני-שם ישבו בהר-הקדם. ובפרק יא הפירוש המקובל הוא שכל בני-נוח היו שם (אמנם, ב"דעת מקרא" פירשו שאכן, רק בני שם היו בפרשת מגדל בבל, ולא כל העמים - ע' שם.).

3. לכן נראה לי שפרק יא קרה זמן קצר אחרי המבול, כשכל בני-נוח עוד היו ביחד והפסוק "ויהי בנוסעם מקדם" משמעותו היא שהם התרחקו מגן-עדן (שנמצא מקדם = בארץ ישראל).

בבראשית ח20 מסופר שנוח בנה מזבח לה', ולפי חז"ל המזבח הזה היה על הר המוריה (כך גם כתב הרמב"ם ב"יד-חזקה", הלכות בית-הבחירה). לפי זה, בני-נוח התיישבו אחרי המבול באזור ירושלים – באזור של גן-עדן; אולם, מאוחר יותר הם התרחקו מארץ הקודש והלכו מזרחה יותר - לאיזור שנער.

המשמעות של זה היא, שהם התרחקו מה', וזו גם כוונתם של דברי חז"ל שהבאנו למעלה בסעיף 1 - "הסיעו עצמם מקדמונו של עולם".

לפי הסבר זה, הפרקים בספר בראשית מסודרים, לא בסדר כרונולוגי אלא בסדר הגיוני:

תגובות