ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירוהו

קוד: ביאור:בראשית מב8 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

בראשית מב8: "וַיַּכֵּר יוֹסֵף אֶת אֶחָיו, וְהֵם לֹא הִכִּרֻהוּ"

כשאחי יוסף הגיעו למצרים לקנות אוכל בשנות הרעב, יוסף היה המשנה למלך. הוא זיהה את אחיו בין כל העמים הבאים לקנות, אבל אחיו לא זיהו אותו. ראו דיון בנושא מדוע האחים לא הכירו את יוסף?.

רמז

יוסף חוולסון היה יהודי שהמיר את דתו (ושינה את שמו לדניאל חוולסון), אך היה ידוע בהשתדלויותיו לטובת היהודים. כשהיה כותב מכתב אל רב היה חותם בשמו המקורי: יוסף. כאשר חגג את יובלו שלחו לו קהילות רבות מכתבי ברכה. רצו גם אנשי קהילת בריסק לשלוח מכתב כזה, אך הרב, ר' חיים, התנגד לקיום קשר עם מומר. כשנודע הדבר לחוולסון, שלח אל ר' חיים מכתב קצר, ובו פסוק אחד: " ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירוהו". השיב לו ר' חיים, אף הוא בקיצור: "שם מכרו האחים את יוסף. כאן מכר יוסף את עצמו..." (ר' יהודה גרינשפן, "חיוכה של תורה").

תגובות