מגדל נמרוד וסולם יעקב

קוד: מגדל נמרוד וסולם יעקב בתנ"ך

סוג: מניעים2

מאת: חגית מוריה

אל: שיעור נח"ת ירושלים סב-סג

[שיעור של חגית מוריה; סיכם: שי שמבה, מחוז ירושלים]

בפרק י"א : סיפור מגדל בבל, כל העם דיברו אותה שפה וזה גרם להם לבנות מגדל ואז ה' כועס עליהם ומעניש אותם בבלילת השפות.

מאפיינים : בפרק יש מבנה כיאסטי ששיאו הוא "וירד ה' לראות … "
שאלה : איזה חטא בעצם היה לאנשי מגדל בבל (מה רע היה בלבנות מגדל) ? [ ע' בסיכום הדעות ]

רש"י: אנשי מגדל בבל חטאו בזה שניסו כאילו להלחם בה'. ופירוש זה קשה משום שהרי זה טיפשי ולא הגיוני (ודאי מצידו של הקב"ה שיודע שאין להם סיכוי להלחם בו) אז למה הקב"ה מעניש אותם ?

ראב"ע : אנשי מגדל בבל פחדו להפרד (אולי בגלל המבול) ולכן בנו מגדל. על מנת שכולם יוכלו לראות אותו ולהגיע אליהם אם יאבדו והחטא שבזה שהם עבדו נגד תוכניתו של הקב"ה, שהייתה פרו ורבו (כלומר שיתפרסו על פני כל כדור הארץ).

הקושי : לפי זה נראה שהיתה פשלה בתיכנון של הקב"ה ובשביל זה הוא הכניס את השפות כדי לתקן אותו.

רש"י : (בד"ה "בני האדם") הוא שואל שמא בני חמורים וכו' … אלא בני אדם הראשון שהיה כפוי טובה כלפי הקב"ה שנתן לו את חווה כשאמר: "האישה אשר נתת עמדי … " כך הם כפו בטובתו של הקב"ה שמלטם מן המבול (חיזוק לדברי רש"י הקודמים)

רש" י: (בד"ה "וחי לעולם") ובגלל שיחיה לעולם יטעו בני אדם אחריו ויחשבו שהוא אלוה.

בראשית: "וכוש ילד את נמרוד … " ותהי ראשית ממלכתו בבל … בארץ שנער". הוא היה גיבור ציד לפני ה' על כן יאמר כנמרוד גיבור ציד לפני ה'. אנו יודעים שבתנ"ך השמות נבואיים. וזה היה באותו זמן. הבעיה לא היתה כאילו יטעה את הבריות יש שבעיה שיחשבו שהוא אל! (מרשים מגדל עמק, ראשו בשמים). מראה לנו משהו על נמרוד. ובנוסף יש לנו שאלה למה אשור/נמרוד עזב את העיר שבה הוא שלט/היה מפורסם.

נמרוד איחד את העם מפחד כדי לבנות את מגדל בבל (כי נמרוד היה גיבור ושלט), והרג את מי שלא עבד. שלמה בניגוד לנמרוד איחד את העם מאהבה וניסה גם את כל העולם בכך שנשא נשים מכל העולם.

סיכום: במגדל בבל/מלכות נמרוד יש שתי בעיות:

בראשית כ"ח : בחלום יעקב יש אלמנטים מאוד דומים לאלו של מגדל בבל כשאצל יעקב זה המקור. אצל יעקב אבן לעומת לבנים אצל נמרוד. אצל יעקב זה סולם שנשען גם על השמים ואז הוא לא יכול למרוד ואילו נמרוד בנה מגדל ואז הוא יכול למרוד, יעקב היתה לו תקשורת של מלאכים עולים ויורדים ואילו אצל נמרוד ירד אליו העניש ועלה.

תגובות