למה עונשו של קין היה כל-כך קל

קוד: ביאור:בראשית ד17 בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: אראל

אל:

קין רצח את אחיו, ובכל-זאת זכה לחיות הרבה שנים, להקים משפחה ולייסד עיר. האם זה צודק?!

ועוד: ה' אמר לקין "נע ונד תהיה בארץ", אם כך - איך קין הצליח לבנות עיר?

1. נראה לי שהסיבה היא, שקין היה הרוצח הראשון, והוא עדיין לא ידע מה יהיו ההשלכות של מעשיו - הוא לא ידע שאם הוא יכה את הבל, הבל ימות. לכן, ה' דן אותו כרוצח בשגגה, שעונשו לצאת לגלות בעיר מקלט. קין יצא לגלות, כלומר התרחק מהמקום שהיה בו ונדד למקום אחר; ומכיוון שבאותו זמן עדיין לא היו ערי מקלט, קין היה צריך לבנות לעצמו את "עיר המקלט" שלו - "ויהי בונה עיר" (אראל).

2. אני חושבת שיש הבדל בין גלות לעיר אחרת לבין גלות לשומקום. עד כמה שידוע לי הגלות של קין היתה בזמן שלא היו עוד אנשים בעולם. הוא היה נע ונד אבל לא בין אנשים וערים. הוא היה צריך לבנות אותם. זה קצת שונה, נראה לי. כמובן שצריך להוסיף את זה לנאמר לעיל. יכול להיות שקין לא ידע מה הוא עושה. הרי עדיין לא היה מישהו שמת. הוא לא הבין את המשמעות של מוות. ייתכן והוא לא ידע שהוא גורם למוות (צחור).

3. דעות נוספות בעניין עונשו של קין ניתן למצוא במאמרו של ד"ר אביעד הכהן בבטאון מכללת שערי משפט, גיליון 228.

תגובות