תמים תהיה עם ה' אלהיך

קוד: ביאור:דברים יח13 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

דברים יח13: " תָּמִים תִּהְיֶה עִם ה' אֱלֹהֶיךָ "

הפסוק נזכר בפרשה העוסקת באיסורי כישוף. תמים הוא שלם ללא פגם. ניתן לפרש את הפסוק כמצוה או כהבטחה:

1. מצוה - היה שלם עם ה' במעשה דיבור ומחשבה, אל תקלקל את השלמות ע"י פניה לקוסמים:

2. הבטחה - אם תהיה רק עם ה' אלהיך , ולא תפנה לקוסמים, תהיה תמים , שלם, לא יחסר לך כלום מבחינת ההדרכה וההנהגה הרוחנית, כי ה' ייתן לך נביא שידריך אותך, ולא יהיה לך צורך בקוסמים (ע"פ אברבנאל) .

משפט דומה מאד נאמר לאברהם אבינו, וגם שם אפשר לפרש בשתי הדרכים - מצוה או הבטחה:

3. ויש שפירשו, שבפסוק ישנה גם אזהרה סמויה לאנשי עסקים: "תמים תהיה - רק עם ה', אל תהיה תמים - כשאתה עושה עסקים עם בני אדם..." (שמעתי בשם החפץ חיים) .

תגובות