תמים תהיה עם ה' אלהיך

קוד: ביאור:דברים יח13 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

בפרשה העוסקת באיסורי כישוף, נאמר גם:

דברים יח13: "תָּמִים תִּהְיֶה עִם ה' אֱלֹהֶיךָ"

תמים = שלם ללא פגם.

ניתן לפרש את הפסוק כמצוה או כהבטחה:

1. מצוה - היה שלם עם ה' במעשה דיבור ומחשבה, אל תקלקל את השלמות ע"י פניה לקוסמים:


2. הבטחה - אם תהיה רק עם ה' אלהיך, ולא תפנה לקוסמים, תהיה תמים, שלם, לא יחסר לך כלום מבחינת ההדרכה וההנהגה הרוחנית, כי ה' ייתן לך נביא שידריך אותך, ולא יהיה לך צורך בקוסמים (ע"פ אברבנאל).

משפט דומה מאד נאמר לאברהם אבינו, וגם שם אפשר לפרש בשתי הדרכים - מצוה או הבטחה:


3. ויש שפירשו, שבפסוק ישנה גם אזהרה סמויה לאנשי עסקים: "תמים תהיה - רק עם ה', אל תהיה תמים - כשאתה עושה עסקים עם בני אדם..." (שמעתי בשם החפץ חיים).

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

תגובות