עם ישראל מתחלק לארבע מפלגות ליד ים סוף

קוד: עם ישראל מתחלק לארבע מפלגות ליד ים סוף בתנ"ך

סוג: מבנה1

מאת: אביעד

אל: פירושים וסימנים 9

כשבנ"י מגיעים לים-סוף אומר להם משה (שמות יד 13 - 14): "אל תיראו! התיצבו וראו את ישועת ה' אשר יעשה לכם היום, כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם! ה' יילחם לכם ואתם תחרישון!"

בני ישראל פחדו, והפחד גרם להם לארבע תגובות שונות - הם התחלקו לארבע קבוצות:

  1. קבוצה אחת רצתה לחזור מצריימה, ולהם אמר משה: "התייצבו וראו את ישועת ה'".
  2. קבוצה שניה התייאשה לגמרי ולא האמינה שתבוא הישועה מאת משה או ה', ולהם נאמר: "אשר יעשה לכם היום".
  3. קבוצה שלישית פחדה מאד מפני המצריים ונכנסו לפניקה, ולהם נאמר: "כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם".
  4. והקבוצה הרביעית לקחה יוזמה ורצתה להילחם עם המצרים, ולהם נאמר: "ה' ילחם לכם ואתם תחרישון".

מקורות

ע"פ אביעד מנח"ת.


 

תגובות