מקשה אחת - זהב טהור

קוד: ביאור:שמות כה36 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

שמות כה36, שמות לז22 "כפתריהם וקנתם ממנה יהיו, כלה מקשה אחת זהב טהור"

יש לעשות את המנורה מכיכר זהב, ולפסל את כל חלקי המנורהמתוך הכיכר כ" מקשה אחת ", ולא לייצר אותם בנפרד ולהדביק.

רמז

פירש הרבי ר' מרדכי מנסכיז: דבר קשה אחד יש בעולם, והוא זהב שהוא טהור מאבק גזל - שכספו של אדם יגיע אליו בטהרה ולא באיסור... ("חיוכה של תורה").


תגובות