מידת הפרישות, הסתפקות במועט

קוד: מידת הפרישות בתנ"ך

סוג: אוסף_תוספת

מאת:

אל:

תוספות ותגובות