כתנת-בד קדש

קוד: כתנת-בד קדש בתנ"ך

סוג: פרטים1

מאת: רפאל שחורי

אל: על נהרות חיפה אייר נ"ח

בפרשת אחרי מות, רואים אנו באלו בגדים נכנס אהרון לשרת בקדש - מבית לפרוכת. אהרון מגיע בבגדי זהב מפוארים, נכנס למשכן, מבצע מספר פעולות הכרחיות ועומד להכנס לקדש. לתדהמת כל הנוכחים, לפני כניסתו לקדש מחליף אהרון את בגדי הזהב בבד – מה פתאום!?

את ראשית התשובה ניתן למצוא בספר תהלים. באופן אקראי לחלוטין בחרתי את הפסוק הפותח את פרק פ"ו: "תפילה לדוד; הטה-ה' אזנך ענני כי-עני ואביון אני".

במחילה מכבודו של דוד, יורשה לי - הדל - לחלוק על "עניו" של המלך… מדוע מנסה הוא להשפיל עצמו עד אפר?! הלא רבים הם הרוצים לעבוד את ה' מתוך עושר וכבוד!

אכן, זוהי השאלה ועמה גם התשובה. העושר החומרי, הוא ניגוד מוחלט לה', שכל כולו טוהר מידות צרוף. יותר מכך, העושר הוא מתת ה' ולא ניתן לעבוד את ה' במתנתו הוא!

לכן, כאשר רוצה אהרון לכפר על חטאי ישראל, עליו להבליט את צניעותו ועניו ולא את עשרו. מעיל זהב לו לאהרון, אך את מעיל הבד ירצה ה' יותר...

תגובות