המידות של כלי המשכן

קוד: המידות של כלי המשכן בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים 4

בתוך המשכן היו 3 כלים שמידותיהם נכתבו בפירוט בספר שמות:

הכלי

המידות אמה=חצי מטר

הארון (שמות כה 10)

אמתיים וחצי אורכו, ואמה וחצי רוחבו, ואמה וחצי קומתו

השולחן (שמות כה 23)

אמתיים אורכו, ואמה רוחבו, ואמה וחצי קומתו

מזבח-הקטורת (שמות כט 2)

אמה אורכו, ואמה רוחבו,... ואמתיים קומתו

יש הבדל בין המידות:

להבדלים הללו ישנה משמעות מעשית, שהרי כל כלי מסמל תחום אחר בחיי האדם:

לפי זה:

(ע"פ "כלי יקר" וע"פ "חיוכה של תורה")

תגובות