לשם שבו ואחלמה

קוד: ביאור:שמות לט12 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

הטור השלישי של אבני החושן כלל שלוש אבנים:
שמות כח19, שמות לט12 "והטור השלישי לשם שבו ואחלמה"

רמז

יהודי אחד בא להתייעץ עם ר' אפרים זלמן מרגליות: מציעים לבתו בחור הגון ובעל-מידות, אך על אחיו מרננים שאינו הגון. האם כדאי להיכנס לשידוך כזה? ענה לו ר' אפרים זלמן: "לשם שבו" - אם החתן בעצמו הוא בעל שם טוב - "ואח למה? " למה צריך להתחשב באחיו? (ע"פ ר' יהודה גרינשפן, "חיוכה של תורה").


תגובות