הערך החינוכי של מכות מצרים

קוד: הערך החינוכי של מכות מצרים בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת:

אל: פירושים וסימנים מכות מצרים

מכה

פסוק

דם

כה אמר ה' בזאת תדע כי אני ה'

ערוב

למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ

ברד

בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ... בעבור הראותך את כוחי ולמען ספר שמי בכל הארץ

בכורות

למען תדעון אשר יפלה ה' בין מצרים ובין ישראל

ברד

למען תדע כי לה' הארץ

צפרדע

כדברך, למען תדע כי אין כה' א-להינו

ארבה

ולמען תספר באזני בנך ובן-בנך... וידעתם כי אני ה'

ים-סוף

ואכבדה בפרעה ובכל חילו, וידעו מצרים כי אני ה'

אפשר להסביר את 4 הפסוקים הראשונים לפי החלוקה ל4 שלשות. כל שלשה באה ללמד את פרעה עיקרון חשוב, והעיקרון מוסבר בהתראה שמתרה משה בפרעה לפני המכה האמצעית של כל שלשה (ע' פירוש אברבנאל):

מלבד הפסוקים האלה, יש עוד שני פסוקים, שמשה אומר לפרעה אחרי המכה, כאשר פרעה מבקש ממנו להפסיק את המכה:

בפסוקים שנאמרו לפני מכת הארבה ולפני קריעת-ים-סוף, ה' חוזר לרעיון הראשון ("כי אני ה'") אבל יש הבדל: בהתחלה הפניה היתה רק לפרעה ("בזאת תדע כי אני ה'"); לפני מכת הארבה הפניה היא לכל ישראל ("וידעתם כי אני ה'"), ולפני קריעת-ים-סוף הפניה היא לכל המצרים ("וידעו מצרים כי אני ה'). (שמעתי את הרעיון הזה מיחיאל גיאת איש ירושלים). ה' רצה 'לחנך' קודם כל את פרעה – שהיה אז "מלך העולם"; אחר-כך את עם-ישראל - העם הנבחר; ולבסוף את העם המצרי.


תגובות