וקמץ הכהן ממנה

קוד: ביאור:ויקרא ה12 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

אדם שחטא בחטאים מסויימים, ואין לו כסף להקריב קרבן בהמה, צריך להביא קרבן מנחה מקמח:
ויקרא ה12: "וֶהֱבִיאָהּ אֶל הַכֹּהֵן, וְקָמַץ הַכֹּהֵן מִמֶּנָּה מְלוֹא קֻמְצוֹ אֶת אַזְכָּרָתָה, וְהִקְטִיר הַמִּזְבֵּחָה עַל אִשֵּׁי ה', חַטָּאֶת הִוא"
הכהן צריך לקמוץ, כלומר לקחת באגרופו, חלק מהמנחה, ולהקריב אותה על המזבח.

רמז

ר' אלעזר הכהן מסוכצ'וב סידר קידושין לכהן אחד, ולאחר החופה בירכו: "וקמץ הכהן ממנה". תמה החתן מה ברכה היא זו. פירש לו חבירו: בפסוק שמתאר אישה רעה ("מוֹצֵא אני מר ממוות את האישה", קהלת ז 26) המילה "מוצא" מנוקדת בחולם ובצירה; ובפסוק שמתאר אישה טובה ("מָצָא אישה מצא טוב", משלי יח 22) המילה 'מצא' מנוקדת בקמץ. הרב בירכך שתזכה ל'מצא' בקמץ... (יהודה גרינשפן, "חיוכה של תורה").

תגובות