אירועי היום השמיני

קוד: אירועי היום השמיני בתנ"ך

סוג: לא גמור

מאת: אראל

אל: לא גמור בכלל

ויקרא פרק ט מתאר בפירוט את הקרבנות שהקריבו בני-ישראל לכבוד חנוכת המשכן. בין השאר, הקריבו שם שני קרבנות חטאת:

שני הקרבנות האלה היו מיוחדים ושונים מקרבנות חטאת אחרים. כפי שהוסבר כאן, בפרקים הקודמים בספר ויקרא נזכרו שני סוגים של קרבנות חטאת:

אך לגבי הקרבנות הללו - בשום מקום לא נאמר איפה צריך לזרוק את דמם (בפנים או בחוץ), ואם צריך לאכול את בשרם או לשרוף אותו!

כשקוראים את תיאור הקרבת החטאות, מתעוררות שאלות נוספות:

הסברים שונים לכעסו של משה ניתן למצוא במאמר על הויכוח בין משה לאהרן.

לפי דעתי, הויכוח ביניהם נבע מאי-הבנה שקשורה לדינים המיוחדים של החטאות שהוקרבו באותו יום:

פירוש זה מתאים לדעה האחרונה במאמר על הויכוח בין משה לאהרן, שלפיה בני אהרן טעו, ואהרן התנצל על טעותם.

תגובות