סוגי קרבנות החטאת

מאת: אראל

קוד: חטאות

תגובה ל: אכילת בשר קרבן חטאת ואשם שנכתבה ב04:26:21  23.02.2005


בספר ויקרא ( ויקרא ד , ויקרא ו ) נזכרו שני סוגים של קרבנות חטאת:

נראה, שההבדל בין שני הסוגים בא להדגיש את ההבדל בחומרת העבירה:

ביום השמיני לחנוכת המשכן הקריבו קרבנות חטאת מיוחדים - ע' כאן .

תגובות