עידוד עסקים שומרי שבת

מאת: אראל


שמור - פירסום עסקים שומרי שבת;

אתרי קניות עם אופי יהודי;

הצעה לחוק תגמולי מנוחת שבת : נכספה נפשי ומחברים נוספים -> דרישת ה' באמצעות חקר המקרא

הילת שוהם ( 03-6111691 ): חברה לניהול קרנות נאמנות; טוענים שהם משקיעים רק בחברות שומרות שבת והלכות אחרות:

שבתון - שבת בפתח : פרסום עסקים שומרי שבת; ישן וכבר לא פעיל.

תת-נושאים