עסקים כשרים - מצוה להתנהג ביושר ולהתרחק מהונאה בעסקים ממוניים