לאפשר לקונה לפדות את ביתו בעיר מוקפת חומה עד השלמת שנה

תוספות ותגובות