דיני שליחות, שליחים

  1. "שליחות מניין?" / אהרן קירשנבאום -> מכללת שערי משפט
  2. חריגת השלוח מהרשאתו / מיכאל ויגודה -> מכללת שערי משפט
  3. על הנאמן ואישיותו המשפטית של ההקדש / ירון אונגר -> מכללת שערי משפט
  4. על השליחות / מיכאל ויגודה -> מכללת שערי משפט
  5. שליחות לדבר עברה / מיכאל ויגודה -> מכללת שערי משפט