השבת אבדה: לוחות של מציאות ואבדות

אל: המדריך הפתוח

נכתב ב: 19:08:47  01.11.2005, כתוספת/תגובה ל: השבת אבידההמידע פורסם לראשונה במדריך הפתוח , אך לאחר שהתברר לי שהקטגוריה אינה מתאימה למדיניות המדריך, החלטתי להעביר את המידע לכאן.

תגובות