לא לתבוע חוב מעני בעת שנודע שאינו יכול לפרוע

תוספות ותגובות