לא להשחית דברים שנקרא שמו יתברך עליהם

תוספות ותגובות