לא להיראות בבית הבחירה ברגלים בלא קורבן

תוספות ותגובות