להניח לשכיר לאכול מהמחובר שעושה בו

תוספות ותגובות