לא לאכול [מהמחובר שעושה בו] בשעת מלאכה [אלא רק בשעת הליכה]

תוספות ותגובות