דיונים על המקורות למצוות

קוד: מקורות ללימוד המצוות

בפירושו לישעיהו ו 10 - " פן יראה בעיניו, ובאזניו ישמע, ולבבו יבין " - כתב מלבי"ם: " ...ומה שסידר בדבריו: ראיה - שמיעה - הבנה, כי:

כמו שאמר לקמן (ישעיהו מ) " הלא תדעו? הלא תשמעו? הלא הוגד מראש לכם? "... ".   

לדעתי, כנגד שלוש הדרכים העיקריות להכיר את ה' (ראיה, שמיעה, ומחשבה) יש שלוש דרכים עיקריות לגלות את רצון ה' (התבוננות במציאות, מסורת הדורות הקודמים, והמצפון האנושי) , ושלוש דרכים עיקריות לפרש את תורת ה' (התבוננות בפסוקי התורה, פרשנות הדורות הקודמים, ועיון בטעמי המצוות; דברים דומים כתב שד"ל בהקדמתו לפירוש התורה , בסדר שונה - מסורת, דקדוק, ושכל ישר ).

בכל הדורות, וגם בימינו, יש מחלוקת בשאלה - איזה משקל לייחס לכל אחת מהדרכים, כלומר - מה לעשות כאשר חלק מהדרכים מביאות למסקנות מנוגדות?

בדף זה אספתי קישורים למאמרים שדנים בשאלות אלו. המאמרים אינם בהכרח משקפים את דעתי האישית.

 

1. ראיה - התבוננות במציאות

אפשר, אולי, לגלות את רצון ה' על-ידי התבוננות במאורעות שקורים לנו בחיי היום-יום - ע' איך צריך להתייחס לסימנים משמיים? .

חשיבות מיוחדת יש למאורעות שאפשר לראות בהם שכר או עונש על מעשינו - ע' חשבון נפש - תשובה כתוצאה מאסון .

חשיבות רבה יותר יש למאורעות בעלי חשיבות היסטורית, שקורים לכלל ישראל - ע' קידום הגאולה כמדד לצדקת הדרך .

(ע"ע דיונים על סימנים ).

 

ובנושא פרשנות התורה:

 

2. שמיעה - קבלה ומסורת

האם הרוב קובע? / דוד אקסלרוד

בתחום זה יש לנו מקורות רבים לבירור רצון ה', מתקופות שונות בהיסטוריה, ויש דיונים רבים - איזה משקל לייחס למקורות מכל תקופה ומכל סוג:

גם בנושא פרשנות התורה, יש לנו מקורות רבים מתקופות שונות, וגם כאן יש דיונים רבים - איזה משקל לייחס למקורות מכל תקופה: איזה משקל לייחס לפירושים ישירים שאנחנו מפרשים את התורה, ואיזה משקל לייחס לפירושים של חכמי הדורות הקודמים? (ע"ע חדשנות בפירוש המצוות - תשובות לטענות נפוצות ).

 

3. מחשבה - שכל ומצפון

אפשר, אולי, לגלות את רצון ה' בעזרת ערכי המוסר הטבעיים שה' טבע בליבנו. ערכים אלה עשויים להביא לתוצאות נכונות, אך הם עלולים גם ליצור שיבושים, ויש להשתמש בהם בזהירות. ע': ערך הצדק ; ערך הנישואין לפני מתן תורה - דוגמה לעיוות שנוצר מההסתמכות על ערכים חיצוניים (ע"ע דיונים על ערכים מחוץ לתורה )

ובנושא פרשנות התורה - יש אומרים, שאפשר להבין את פרטי המצוות ע"י הבנת הרעיון והטעם שעומד מאחריהן . ע"ע:  ערכים ורעיונות המשותפים לכמה מצוות
 

נושא נוסף, שקשור לכל שלוש הדרכים - איך להתמודד עם מצבי ספק - מצבים שבהם לא ידוע בוודאות מהו רצון ה' ?    

תגובות