הלכות גניבה

מאת: רמב"ם

אל: י"ד חזקה

קוד: הלכות גניבה

 

מצוות וטעמים

  1. מצוות צידוק המאזניים והמשקלים והמידות
  2. מצוות בית דין לדון גנב בתשלומין או במיתה
  3. לא לגנוב נפש מישראל
  4. לא לגנוב שום ממון
  5. לא להסיג גבול
  6. לא להונות במידות, וכל המידות בכלל
  7. לא להשהות משקלות ומידות חסרות

מאמרים, דיונים וקישורים

  1. הלכות גניבה / מכון ממרא

תוספות ותגובות