דרכים שונות לסווג את תרי"ג המצוות

  1. סיווג המצוות לפי 4 גורמים / אראל
  2. חלוקת המצוות ל"מוסריות" לעומת "טקסיות" - על-פי דיני אנינות ודיני חלל / -> עצור כאן חושבים
  3. חפצא וגברא, דאורייתא ודרבנן / -> עצור כאן חושבים
  4. מצוות עשה "רצויות" ו"לא רצויות" / מחברים שונים -> "עצור כאן חושבים"
  5. מצוות ציצית, וסיווג מצוות עשה / ר' שרלו -> שו"ת מורשת
  6. סיווג המצוות לפי איברי הגוף / ר אליעזר אזכרי -> ספר חרדים (תקציר)
  7. עשרת הדברות בהתבוננות מעמיקה / רפאל בר אשר חגבי
  8. למה זה כל-כך חשוב שיש 613 מצוות? (1) / -> עצור כאן חושבים
  9. למה זה כל-כך חשוב שיש 613 מצוות? (2) / מחברים שונים -> עצור כאן חושבים