סיווג המצוות לפי 4 גורמים

מאת: אראל

קוד: סיווג מצוות לפי 4 גורמים

שיטת הסיווג

המצוות באתר זה מסווגות לפי ארבעה גורמים:

האירוע, הפעולה והעצם מוגדרים רק עבור חלק מהמצוות, למשל:

שימוש נוסף בסיווג המצוות

סיווג המצוות יכול לעזור כאשר דנים בנושאים כלליים - נושאים שמתייחסים למצוות רבות באופן כללי. למשל, כשדנים באדם שעבר עבירה בטעות - יש להבדיל בין כמה סוגי טעויות:

אם המצוה תלויה רק באחד הגורמים, יש רק שני סוגי טעות, למשל עבור אדם שלא קידש את השבת:

אם המצוה תלויה בכמה גורמים, יש יותר סוגים אפשריים של טעות, למשל עבור אדם ששתה בירה בפסח:

דרכים נוספות למצוא מצוות

שינויים ושיפורים

מאגר הנתונים שממנו נבנה האתר נמצא כאן . ניתן להוריד אותו על-מנת להריץ שאילתות מתוחכמות יותר, וגם לבצע שינויים.

אשמח לקבל הערות ותגובות, גם על השיטה באופן כללי וגם על פרטי הסיווג.


תגובות

שיר (2004-07-25): אשמח אם המצוות יסווגו גם לפי פרשות השבוע המקובלות. רוב תודות ובהצלחה!

  • אראל: סיווג לפי פרשות השבוע עדיין אין, אך ניתן למצוא מצוות לפי פרק ופסוק, ב"אתר הניווט בתנך". לדוגמה, בבראשית א28 ניתן למצוא את מצוות פריה ורביה: http://tora.us.fm/tnk1/prqim/t0101.htm#28
פרסום ב"עצור כאן חושבים" [חיצוני]

תגובות