נביא אחד

מאת: רענן

קוד: נביא אחד

 

  1. מל"א כ 13: והנה נביא אחד נגש אל אחאב מלך ישראל ויאמר כה אמר ה' הראית את כל ההמון הגדול הזה הנני נתנו בידך היום וידעת כי אני ה'.

קבוצת-אב:   צאצאים של יעקב - נביאים אלמוניים  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   איש נביא    איש אלהים בזמן עלי    איש אלהים מיהודה    איש אחד מבני הנביאים    אחד מבני הנביאים    איש אלהים בזמן אחאב  


תוספות ותגובות