איש אלהים מיהודה

מאת: רענן

קוד: איש אלהים מיהודה

 

  1. מל"א יג 1: והנה איש א-להים בא מיהודה אל בית אל וירבעם עמד על המזבח להקטיר.

קבוצת-אב:   צאצאים של יעקב - נביאים אלמוניים  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   איש נביא    איש אלהים בזמן עלי    נביא אחד    איש אחד מבני הנביאים    אחד מבני הנביאים    איש אלהים בזמן אחאב  

איש אלהים מיהודה שייך גם כן לקבוצת:   אנשי אלהים  


תוספות ותגובות