איש אלהים בזמן אחאב

מאת: רענן

קוד: איש אלהים בזמן אחאב

 

  1. מל"א כ 28: ויגש איש הא-להים ויאמר אל מלך ישראל ויאמר כה אמר ה' יען אשר אמרו ארם אלהי הרים ה' ולא אלהי עמקים הוא ונתתי את כל ההמון הגדול הזה בידך וידעתם כי אני ה'.

קבוצת-אב:   צאצאים של יעקב - נביאים אלמוניים  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   איש נביא    איש אלהים בזמן עלי    איש אלהים מיהודה    נביא אחד    איש אחד מבני הנביאים    אחד מבני הנביאים  

איש אלהים בזמן אחאב שייך גם כן לקבוצת:   אנשי אלהים  


תוספות ותגובות