מישע

מאת: רענן

קוד: מישע מלך מואב

 

  1. מל"ב ג 4: ומישע מלך מואב היה נקד והשיב למלך ישראל מאה אלף כרים ומאה אלף אילים צמר.

קבוצת-אב:   צאצאים של מואב  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   צפור    עגלון    יתמה    שמר    ערפה    רות  


תוספות ותגובות