יתמה

מאת: רענן

קוד: יתמה המואבי

 

  1. דה"א יא 46: אליאל המחוים ויריבי ויושויה בני אלנעם ויתמה המואבי.

הערה: אינו מופיע ברשימת גיבורי דוד בשמ"ב כג.

קבוצת-אב:   צאצאים של מואב  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   צפור    עגלון    מישע    שמר    ערפה    רות  

יתמה שייך גם כן לקבוצת:   גיבורי דוד נוספים בדה"י  


תוספות ותגובות